Basisschool Talentum
Visie

Visie

Op onze school staat het ontwikkelen van eigenheid en zelfbewustzijn van onze leerlingen voorop. Dit helpt hen hun talenten en creativiteit te ontwikkelen. Ze verwerven kennis en vaardigheden om, binnen kaders, eigenaarschap te nemen in hun ontwikkelproces. De leerlingen doen dit in een uitdagende en uitnodigende leeromgeving waarbinnen we streven naar een veilig pedagogisch en onderwijskundig klimaat. Ons team doet dit samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en in verbinding met de omgeving. Wij houden hierbij rekening met de diversiteit binnen onze school. Op deze manier willen we een hoge mate van betrokkenheid van de leerlingen op de wereld om hen heen bewerkstelligen. In het hier en nu en ook voor in de toekomst.

Missie

Vanuit onderwijskundige uitgangspunten:

Talentum is een organisatie waar:

Talentum is een omgeving:

Einddoelen

Bij het verlaten van Talentum:

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

LET OP: PER 22-11 is ons adres:
Koning Karelpad 2 

033 - 472 06 34
Mail ons