Basisschool Talentum
Aanmelding leerling(en)

Kennismaking: de school is aan!

Bent u benieuwd naar onze school en onze toekomst? Vraag dan een kennismaking en rondleiding aan. Tijdens deze rondleiding wordt er met u een ronde gelopen door de school en maakt u kennis met de dagelijkse praktijk. Natuurlijk heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de rondleiding krijgt u informatie over de voor u geldende aanmeldingsprocedure. De 3 verschillende aanmeldprocedures staan hier verder naar onder beschreven.

Om aan te melden voor kinderen die nog 4 jaar gaan worden? Klik dan hier. U kunt ook op school van ons een papieren versie ontvangen. Neem dan contact op met ons. 

Voor leerlingen die instromen hogere groepen (bijvoorbeeld door verhuizing) kunt u het beste een afspraak maken met Dennis van Norden. 

Voor nieuwe leerlingen op locatie Koning Karelpad is ruimte, behalve in groep 6 en 7/8B.

Voor nieuwe leerlingen op locatie Raadhoven is ruimte in de groepen 5/6.

Graag tot ziens!

Trees Börger en Dennis van Norden
Adjunct-directeur

Aanmeldprocedure van nieuwe leerlingen

Aanmelding van nieuwe leerlingen die instromen in groep 1 is mogelijk gedurende het hele schooljaar. 

1: Uw kind is tussen 0 en 3 jaar? Dan kunt u een vooraanmelding doen. U heeft twee mogelijkheden: u kunt online een vooraanmelding doen of de papieren versie invullen. Zodra uw kind ongeveer drie en een half is, informeren wij u over de verdere procedure.

2: Is uw kind ouder dan 3 jaar en nog geen 4 jaar? Dan gaat het om een aanmelding. We nodigen u uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek met rondleiding duurt ongeveer een half uur. Tijdens het gesprek informeert de directie u over de werkwijze en visie van Talentum en kunt u uw vragen stellen. Daarnaast informeren wij u over de verdere procedure. U intvangt van ons: het aanmeldformulier, een intakeformulier en een formulier toestemmingsverklaring beeldmateriaal. Nadat u uw kind heeft aangemeld, krijgt u een bevestigingsmail toegestuurd.

Kinderen kunnen pas worden toegelaten vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Het is mogelijk om maximaal 5 dagdelen, voordat uw kind 4 jaar is, kennis te maken met de school en de groep. Ruim een maand voordat uw kind mag komen kennismaken zal de leerkracht  waar uw kind bij in de groep komt telefonisch contact met u opnemen. Tijdens het gesprek zullen er afspraken worden gemaakt welke dagdelen uw kind kan komen kennismaken. Kinderen die kort voor de kerstvakantie of in de zomervakantie 4 jaar worden, daarover maken we met u als ouders graag afspraken over. 

3: Zij-instroom: instroom vanaf een andere basisschool

Tussentijds wisselen van school 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraken gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hierin alleen meewerken als:

Bovenop deze verplichtingen hebben de schoolbesturen in Amersfoort in het belang van de doorgaande ontwikkeling van de leerling de volgende afspraken:

Deze afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling als bij de wisseling aan het einde van het schooljaar. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar.

Is er plek en ruimte? Dan wordt u uitgenodigd voor een kennismaking en rondleiding. U krijgt dan van ons een formulier zij-instroom. 

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons