Basisschool Talentum
Aanmelding leerling(en)

Kennismaking: de school is aan!

Bent u benieuwd naar onze school en onze toekomst? Vraag dan een kennismaking en rondleiding aan. Tijdens deze rondleiding wordt er met u een ronde gelopen door de school en maakt u kennis met de dagelijkse praktijk. Natuurlijk heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de rondleiding krijgt u informatie over de voor u geldende aanmeldingsprocedure. De algemene procedure staat hier verder naar onder beschreven.

Om aan te melden voor een rondleiding op de locatie Koning Karelpad kunt u het beste een afspraak maken voor een maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Bel dan: 033-4720634. U kunt dan vragen naar Judith Timmerman.

Voor nieuwe leerlingen op locatie Koning Karel is in de groepen 5, 6/7A, 6/7B en 8 in het schooljaar 2019-2020 geen ruimte.

Voor de locatie Raadhoven kunt u het beste een afspraak maken voor een maandag, dinsdag of een woensdag. Bel dan: 033-4805428. U kunt dan vragen naar Dennis van Norden.

Voor nieuwe leerlingen op locatie Raadhoven is in groep 7/8 in het schooljaar 2019-2020 geen ruimte.

Graag tot ziens!

Judith Timmerman en Dennis van Norden
Adjunct-directeur

 

 

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Procedure
Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk gedurende het hele schooljaar. Voor u tot aanmelding overgaat, nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek met rondleiding duurt ongeveer een uur. Tijdens het gesprek informeert de directie u over de werkwijze en visie van Talentum en kunt u al uw vragen stellen. In het gesprek zal ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling in relatie tot de mogelijkheden van de school verkend worden.

Het aanmeldingsformulier ontvangt u van de school. Nadat u uw kind heeft aangemeld, krijgt u een bevestigingsmail toegestuurd.

Kinderen kunnen pas worden toegelaten vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Het is mogelijk om maximaal 5 dagdelen, voordat uw kind 4 jaar is, kennis te maken met de school en de groep. Ruim een maand voordat uw kind mag komen kennismaken zal de leerkracht  waar uw kind bij in de groep komt telefonisch contact met u opnemen. Tijdens het gesprek zullen er afspraken worden gemaakt welke dagdelen uw kind kan komen kennismaken. Kinderen die kort voor de kerstvakantie of in de zomervakantie 4 jaar worden, komen één dagdeel kennismaken.

Als uw kind de peuterschool of het kinderdagverblijf heeft bezocht, heeft de leerkracht en/of de intern begeleider een zogenaamde ‘warme overdracht’ van het kind met de pedagogisch medewerker.

Tussentijds wisselen van school 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraken gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hierin alleen meewerken als:

Bovenop deze verplichtingen hebben de schoolbesturen in Amersfoort in het belang van de doorgaande ontwikkeling van de leerling de volgende afspraken:

Deze afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling als bij de wisseling aan het einde van het schooljaar. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar.

 

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons