Basisschool Talentum
Passend Onderwijs

Expertise en ondersteuning

SamenWerkingsVerband De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio. Klik hier voor de site. 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht naar een oplossing door:
- objectieve informatie te geven;
- mee te denken;
- naar juiste personen of instanties te verwijzen.

Het InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033-7601191: 
- maandagmiddag van 13.30 – 16.00 uur en/of
- donderdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

LET OP: PER 22-11 is ons adres:
Koning Karelpad 2 

033 - 472 06 34
Mail ons