Basisschool Talentum
Ontdek jezelf voor de wereld van morgen

Welkom bij onze twee locaties

Per 1 augustus 2018 zijn de locatie Raadhoven en de locatie Koning Karelpad samengevoegd. En we hebben alvast een nieuwe naam: TALENTUM. Kijk bij 'toekomst' voor de laatste update (september 2019).

Samen zijn we aan het bouwen aan onze nieuwe school. Met als belangrijk vertrekpunt: Wat hebben onze leerlingen nodig? Dit schooljaar zullen ouders en leerlingen daar nog weinig van merken: het onderwijs op beide locaties gaat gewoon door. Op de achtergrond werken we onder meer aan: onze gezamenlijke visie, missie en kernwaarden en het bedenken van een nieuwe naam voor onze school. 

Kijk voor meer informatie over de samenvoeging van onze locaties bij het kopje "Toekomst." Meer informatie over onze stichting KPOA? Klik dan op de button rechts bovenaan onze website.

Met elkaar, leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiding, creëren we in de school een klimaat, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op eigen wijze zo optimaal mogelijk kan groeien

Op onze site staat informatie voor ouders en leerlingen die bij ons op onze locaties zitten, maar natuurlijk ook voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren). Kijk bovenaan onze site onder de verschillende kopjes voor meer informatie.

Ontdek de site voor de school van morgen! 

Namens het team,  

Met vriendelijke groet,
Ineke Hoekstra
(directeur)

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons