Basisschool Talentum
Ontdek jezelf voor de wereld van morgen

Welkom op de website van Talentum

Basisschool Talentum is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst. De school bestaat sinds 1 augustus 2018. Op onze school zitten leerlingen van de voormalige basisscholen De Drieslag en De Tafelronde. Met het team zijn we aan het bouwen aan onze nieuwe school, met als belangrijk vertrekpunt: “Wat hebben onze leerlingen nodig?”. De afgelopen twee jaar hebben we onze gezamenlijke visie en missie ontwikkeld, de nieuwe naam bedacht en de onderwijskundige uitgangspunten geformuleerd. Dit schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode en introduceren we in de loop van het jaar een nieuwe werkwijze voor wereldoriëntatie. Tegelijkertijd zijn we bezig met de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw.

Kinderopvangorganisatie Partou heeft een peuterschool en een buitenschoolse opvang op locatie Koning Karelpad. We werken samen aan de ontwikkeling van het nieuwe gebouw en zullen daar ook samen naar toe verhuizen. Meer informatie over Partou kunt u vinden onder het kopje ‘Onze school - Partou’.

Basisschool Talentum en kinderopvangorganisatie Partou vormern samen een kindcentrum.

Op onze site staat informatie voor ouders en leerlingen die op onze locaties zitten, maar natuurlijk ook voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren). Kijk bovenaan onze site onder de verschillende kopjes voor meer informatie.

Met vriendelijke groet, 
namens het team,

Ineke Hoekstra
Directeur

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons