Basisschool Talentum
Ontdek jezelf voor de wereld van morgen

Welkom op Kindcentrum Talentum

Kindcentrum Talentum is een samenwerking tussen basisschool Talentum en kinderopvangorganisatie Partou.

Basisschool Talentum is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor leerlingen van vier tot dertien jaar. Wij zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook leerlingen van buiten de wijk bezoeken ons.  De school bestaat uit acht leerjaren verdeeld over tien groepen. Hiervan zitten twee groepen op locatie Raadhoven (RH), te weten groep 5/6 en groep 7/8. Op locatie Koning Karelpad (KK) zitten acht groepen, te weten de groepen 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7/8A en groep 7/8B. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en leerlingen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Talentum bestaat sinds 1 augustus 2018. Op onze school zitten leerlingen van de voormalige basisscholen De Drieslag en De Tafelronde. Met het team zijn we aan het bouwen aan onze nieuwe school, met als belangrijk vertrekpunt: “Wat hebben onze leerlingen nodig?” De afgelopen twee jaar hebben we onze gezamenlijke visie en missie ontwikkeld, de nieuwe naam bedacht en de onderwijskundige uitgangspunten geformuleerd. Dit schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode en introduceren we in de loop van het jaar een nieuwe werkwijze voor wereldoriëntatie. Tegelijkertijd zijn we bezig met de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw.

Kinderopvangorganisatie Partou heeft een peuterschool en een buitenschoolse opvang in Kindcentrum Talentum. We werken samen aan de ontwikkeling van het nieuwe gebouw en zullen daar te zijner tijd ook samen naar toe verhuizen. Meer informatie over Partou kunt u vinden onder het kopje ‘Onze school – Partou’.

Op onze site staat informatie voor ouders en leerlingen die op onze locaties zitten, maar natuurlijk ook voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren). Kijk bovenaan onze site onder de verschillende kopjes voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

namens het team,
Ineke Hoekstra
Directeur

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons