Basisschool Talentum
Toekomst

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle (toekomstige) leerlingen,

Door middel van onderstaande informatie willen we u op de hoogte brengen van de lopende en komende veranderingen op TALENTUM.

Begin april 2018 is er een informatieavond geweest op beide locaties waarin we ouders hebben verteld over de bouw van één nieuwe katholieke basisschool in Schothorst. In Schothorst hadden we toen twee katholieke basisscholen; de Drieslag en de Tafelronde.

Eind november 2017 heeft de gemeenteraad in Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvesting Plan. In dit plan hebben alle schoolbesturen en de Gemeente Amersfoort met elkaar afgesproken dat alle 100 schoolgebouwen in Amersfoort In de komende 40 jaar nieuwbouw of verbouw krijgen. De aanpak hiervan gaat per wijk en Schothorst is als eerste wijk aan de beurt.

De reden dat Schothorst de eerste wijk is waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden, is tweeledig. De bestaande schoolgebouwen zijn volledig afgeschreven en daarnaast daalt het aantal leerlingen op beide scholen al jaren door vergrijzing in de wijk. KBS de Drieslag zit zelfs al tien jaar onder de opheffingsnorm. Onze stichting KPOA (Katholiek Primair onderwijs Amersfoort) gaat daarom één nieuwe school bouwen in Schothorst voor alle leerlingen van de Drieslag en de Tafelronde locatie Koning Karelpad. We verwachten dat dit nieuwe gebouw er over vijf jaar staat. Ook de andere scholen in de wijk gaan de komende jaren een nieuw schoolgebouw neerzetten.

De komende jaren gaan we gezamenlijk stappen zetten op weg naar de nieuwe school. Dit begint met de eerste stap: Met ingang van 1 augustus 2018 hebben we één KPOA-basisschool in Schothorst. De Tafelronde – St. Joris gaat door als zelfstandige school in de binnenstad. We werken op twee locaties (Raadhoven en Koning Karelpad), zodat alle leerlingen in hun eigen gebouw blijven. Het onderwijs gaat gewoon door zoals de leerlingen en u gewend zijn.

Het managementteam wordt gevormd door Dennis van Norden, Judith Timmerman en Trees Börger als adjunct-directeuren en mij als directeur. Judith en Trees zijn op dit moment de adjunct-directeuren op de locatie Koning Karelpad, Dennis is de adjunct-directeur op de locatie Raadhoven. De locatie voor de nieuwe school wordt zeer waarschijnlijk het Koning Karelpad. De formele beslissing hierover wordt binnenkort gezamenlijk genomen door de besturen van KPOA, PCBO (protestant christelijk onderwijs) en Meerkring (openbaar onderwijs). 

Op 17 mei 2019 hebben we onze nieuwe schoolnaam onthuld. Hieraan ging een proces vooraf. De manier van onderzoeken en samenwerken geeft aan waar we voor staan: leerlingen en team mochten namen bedenken, met de leerlingenraad alle namen besproken, een top 3 gemaakt, een adviesronde (alle gezinnen en teamleden mochten advies geven). We zijn trots op onze nieuwe naam: TALENTUM.

Voordat het nieuwe gebouw er staat, zijn er veel processen die we gaan ontwikkelen. Vanuit het motto “Wat hebben onze leerlingen van de wijk Schothorst nodig?” schrijven we komend jaar het Schoolplan 2018-2022. Dit schoolplan gebruiken we om het Plan van Eisen voor de nieuwbouw op te stellen. Daarnaast gaan we, vanuit intensieve samenwerking met elkaar, de overeenkomsten en de verschillen van de beide locaties onderzoeken.

Zodra we daadwerkelijk gaan bouwen, hebben we tijdelijke huisvesting nodig voor de leerlingen in Schothorst. De locatie hiervan is nog niet bekend, maar zal wel in de wijk zijn. Onze inschatting is dat deze tijdelijke huisvesting op zijn vroegst zal plaatsvinden vanaf augustus 2020. Tijdens de bouw gaat het onderwijs gewoon door en gaan we langzaam de processen en systemen in de school samenvoegen. Zodra de nieuwbouw klaar is, gaan alle leerlingen samen naar het nieuwe gebouw.

Hieronder nog even kort samengevat:

In schooljaar 2018-2019 gaan we werken aan het volgende:

Tijdens de nieuwbouw:

De nieuwbouw is klaar:

De eerstkomende jaren gaat er voor de leerlingen en voor u nog niet zo veel veranderen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Met vriendelijke groet,

Ineke Hoekstra

Directeur TALENTUM