Basisschool Talentum
Nieuwbouw

Onderweg naar een nieuwe school

Inleiding

Eind november 2017 heeft de gemeenteraad in Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvesting Plan. In dit plan hebben alle schoolbesturen en de Gemeente Amersfoort met elkaar afgesproken dat alle 100 schoolgebouwen in Amersfoort In de komende 40 jaar nieuwbouw of verbouw krijgen. De aanpak hiervan gaat per wijk en Schothorst is als eerste wijk aan de beurt.

De reden dat Schothorst de eerste wijk is waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden, is tweeledig. De bestaande schoolgebouwen zijn volledig afgeschreven en daarnaast daalt het aantal leerlingen al jaren door vergrijzing in de wijk. Alle stichtingen voor basisonderwijs in de wijk gaan de komende jaren daarom nieuwe schoolgebouwen neerzetten: één school voor katholiek onderwijs, één voor openbaar onderwijs, één voor protestants-christelijk onderwijs en één voor gereformeerd onderwijs.

Toekomst

De komende jaren gaan we gezamenlijk stappen zetten op weg naar de nieuwe school. Dit is begonnen met de eerste stap: sinds 1 augustus 2018 hebben we één KPOA basisschool in Schothorst. We blijven voorlopig werken op twee locaties (Raadhoven en Koning Karelpad) zodat alle leerlingen in hun eigen gebouw blijven. In schooljaar 2018-2019 hebben we met elkaar het Schoolplan 2019-2023 geschreven. In mei 2019 kregen we de nieuwe naam: Talentum. Hieraan ging een heel proces vooraf. De manier van onderzoeken en samenwerken geeft aan waar we voor staan: leerlingen en team mochten namen bedenken, de leerlingenraad mocht een top drie vaststellen en alle gezinnen mochten advies geven.

Voordat het nieuwe gebouw er staat, zijn er veel processen die we gaan ontwikkelen. Vanuit het motto “Wat hebben onze leerlingen nodig?” stellen we het Programma van Eisen voor de nieuwbouw op. Daarbij gaan we, vanuit intensieve samenwerking met elkaar, de overeenkomsten en de verschillen van de beide locaties onderzoeken. We zijn bezig om de verschillende onderwijssystemen samen te voegen en alle processen op elkaar afte stemmen.

Tijdelijke huisvesting en nieuwbouw

De locatie voor de nieuwe school wordt het Koning Karelpad 12. Zodra we daadwerkelijk gaan bouwen, hebben we tijdelijke huisvesting nodig voor de leerlingen in Schothorst. Voor Talentum is deze tijdelijk locatie het gebouw van de Parkschool op Koning Karelpad 2.  Onze inschatting is dat deze tijdelijke huisvesting op zijn vroegst zal plaatsvinden vanaf augustus 2021. Het streven is dat de nieuwbouw wordt opgeleverd in 2022. Dit is een voorlopige richtlijn, die nog kan verschuiven door onvoorziene omstandigheden.

Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van het hele proces. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de school.

Op 16 december 2019 hebben alle ouders in de wijk Schothorst een brief ontvangen van de samenwerkende schoolbesturen.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons