Basisschool Talentum
Nieuwbouw

Onderweg naar een nieuwe school

Sinds 2018 zette we stappen op weg naar de nieuwe school. Dit pad loopt als volgt:

Tijdelijke huisvesting en nieuwbouw

De locatie voor de nieuwe school wordt het Koning Karelpad 12. Zodra we daadwerkelijk gaan bouwen, hebben we tijdelijke huisvesting nodig voor de leerlingen. Voor Talentum is deze tijdelijk locatie het gebouw van de Parkschool op Koning Karelpad 2. Onze inschatting is dat deze tijdelijke huisvesting op zijn vroegst zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022. Het streven is dat de nieuwbouw dan na ongeveer een jaar wordt opgeleverd. Dit is een voorlopige richtlijn, die nog kan verschuiven door onvoorziene omstandigheden.

Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van het hele proces. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de school.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons