Basisschool Talentum
Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids heeft tot doel u een zo goed mogelijk inzicht te geven in onze school: over de werkwijze en de ontwikkelingen en over de manier waarop wij de denken de door ons gestelde doelen te kunnen bereiken. Deze schoolgids geeft u verder inzicht in wie u waar op kunt aanspreken. Voor ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind, dient deze gids als middel om duidelijk te maken wat u van onze locaties kunt en mag verwachten. De schoolgids geeft in grote lijnen aan wat wij op school doen. 

Klik op deze link voor de schoolgids.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons