Basisschool Talentum
Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids heeft tot doel u een zo goed mogelijk inzicht te geven in onze school: over de werkwijze en de ontwikkelingen en over de manier waarop wij de denken de door ons gestelde doelen te kunnen bereiken. Deze schoolgids geeft u verder inzicht in wie u waar op kunt aanspreken. Voor ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind, dient deze gids als middel om duidelijk te maken wat u van onze locaties kunt en mag verwachten. De schoolgids geeft in grote lijnen aan wat wij op school doen. Het is een aardig document om doorheen te scrollen. Eerst vindt u informatie over de locatie Raadhoven, vanaf pagina 46 vindt u informatie over de locatie Koning Karelpad. 

U kunt hier de schoolgids downloaden.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons