Basisschool Talentum
Locatie Koning Karelpad

Locatie Koning Karelpad

Wij zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook leerlingen van buiten de wijk bezoeken ons. Op dit moment hebben we nog twee locaties: Koning Karelpad 12 en Raadhoven 4.

In schooljaar 2020-2021 hebben we op locatie Koning Karelpad acht groepen: 1/2 A, 1/2 B, 3, 4, 5, 6, 7/8 A en 7/8 B.  In de school zijn twee leerpleinen: één voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8. De groepen werken nauw samen om het onderwijs vorm te geven op deze leerpleinen. Op deze manier ontstaat een doorgaande lijn in ons onderwijs.

Partou heeft op deze locatie een peuterschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Daarnaast hebben zij een BSO (buitenschoolse opvang) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Het Koning Karelpad is de locatie waar binnen een aantal jaren het nieuwe schoolgebouw komt te staan.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons