Basisschool Talentum
Locatie Koning Karelpad

Locatie Koning Karel

Deze locatie is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook kinderen van buiten de wijk bezoeken ons. Momenteel bestaat de school uit 8 leerjaren verdeeld over 8 groepen. Een vriendelijke en overzichtelijke school midden in de wijk, waar iedereen elkaar kent. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

 

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons