Basisschool Talentum
IPC

IPC: Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, kunstzinnige vorming, verkeer en Engels

Voor de lessen voor deze vakgebieden werken we met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. De vakgebieden worden aangeboden in units. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen van groep 1 tot en met 8 leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij staat het groeien in vaardigheden voorop om zo de kennis van de wereld om hen heen te vergroten. Binnen de thema’s van IPC besteden we in de groepen 6 t/m 8 aandacht aan het vakgebied Engels.

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons