Basisschool Talentum
IPC

IPC: Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, kunstzinnige vorming, verkeer en Engels

Voor de lessen voor deze vakgebieden werken we met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. De vakgebieden worden aangeboden in units. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen van groep 1 tot en met 8 leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij staat het groeien in vaardigheden voorop om zo de kennis van de wereld om hen heen te vergroten. Binnen de thema’s van IPC besteden we in de groepen 6 t/m 8 aandacht aan het vakgebied Engels.

Voorbeeld van het startpunt (het begin van een nieuw thema): Tijddetectives (groep 3, 4 en 5):

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

LET OP: PER 22-11 is ons adres:
Koning Karelpad 2 

033 - 472 06 34
Mail ons