Basisschool Talentum
Vakanties + studiedagen

Wanneer zijn de we vrij?

De vakanties van het schooljaar 2021 - 2022 zijn als volgt:

Herfstvakantie               18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie                27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie         28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag              15-04-2022
Tweede Paasdag         18-04-2022
Meivakantie                  25-04-2022 t/m 06-05-2022 (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart                   26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag     06-06-2022
Zomervakantie              06-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen 2021-2022

Buiten het reguliere vakantierooster hebben wij nog een aantal studiedagen vastgesteld. Dit zijn vrije dagen voor alle leerlingen. Er zijn die dagen geen opvangmogelijkheden voor de kinderen. 

Komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen:
- 23 september 2021
- 29 november 2021
- 24 januari 2022
- 11 maart 2022
- 13 juni 2022

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons