Basisschool Talentum
Vakanties + studiedagen

Wanneer zijn de we vrij?

De vakanties van het schooljaar 2021 - 2022 zijn als volgt:

Herfstvakantie          18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie           27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag          15-04-2022
Tweede Paasdag     18-04-2022
Meivakantie              25-04-2022 t/m 06-05-2022 (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart               26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie          08-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen 2021-2022

Buiten het reguliere vakantierooster hebben wij nog een aantal studiedagen vastgesteld. Dit zijn vrije dagen voor alle leerlingen. Er zijn die dagen geen opvangmogelijkheden voor de leerlingen. 

Komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen:

- 23 september 2021
- 29 november 2021
- 24 januari 2022
- 11 maart 2022
- 29 maart 2022
- 13 juni 2022

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons