Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Samenwerking in het belang van alle leerlingen

Op onze locaties is een actieve, betrokken ouderraad, ook ingericht als vereniging. De ouderraad ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval en de Avond4daagse. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald.

De ouderraad is heel blij als er meer ouders kunnen komen helpen. Sterker nog; ouders zijn hiervoor heel hard nodig! Het is waardevol om als ouder op deze manier meer van je kind mee te maken binnen de schoolactiviteiten.

Vind je het nuttig om ook een keer mee te helpen, dan horen we het graag! Ons algemene mailadres is: ortalentum@kpoa.nl. We overleggen een paar keer per jaar een uur in in de avond op school. De OR is op zoek naar een ouder die het voorzitterschap wil overnemen van de huidige voorzitter. Vind je het waardevol om op deze manier een aandeel te leveren? Stuur dan een mailtje naar ortalentum@kpoa.nl

In de ouderraad zitten de volgende ouders van beide locaties:

Astrid Oostrom (voorzitter), José Avezal, Cobie Naus, Renkie Florisse, Bastiaan van Wermeskerke (penningmeester), Loes Kok, Irene Zilverentant, Shirley van Maurik, Lysette Moen en Martijn van den Akker.

Activiteiten 2020-2021:

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons