Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Op onze locaties is een actieve, betrokken ouderraad, ook ingericht als vereniging. De ouderraad ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval en de Avond4daagse. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald.

Wij organiseren samen met school diverse activiteiten. We zijn heel blij als er meer ouders kunnen komen helpen. Sterker; we hebben jou heel hard nodig! Het is leuk om als ouder op deze manier meer van je kind mee te maken binnen de schoolactiviteiten.

Vind je het leuk om ook een keer mee te helpen, dan horen we het graag! Ons algemene mailadres is nu: ortalentum@kpoa.nl . We overleggen een paar keer per jaar een uur in in de avond op school. Astrid is dit jaar nog voorzitter. We zijn dus op zoek naar een ouder die dit van haar overneemt. Vindt je het waardevol om zo een aandeel te leveren? Neem dan met haar contact op

In de ouderraad zitten de volgende ouders van beide locaties:

Astrid Oostrom (voorzitter), José Avezal, Cobie Naus, Renkie Florisse, Bastiaan van Wermeskerke (penningmeester), Loes Kok, Irene Zilverentant, Shirley van Maurik, Lysette Moen en Martijn van den Akker.

Activiteiten 2020-2021:

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons