Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Op onze locaties is een actieve, betrokken ouderraad, ook ingericht als vereniging. De ouderraad ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval en de avond4daagse. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald.

Wij organiseren samen met school diverse activiteiten. We zijn heel blij als er meer ouders kunnen komen helpen. Sterker; we hebben jou heel hard nodig! Het is leuk om als ouder op deze manier meer van je kind mee te maken binnen de schoolactiviteiten.

Vind je het leuk om ook een keer mee te helpen, dan horen we het graag! Ons algemene mailadres is nu: ortalentum@kpoa.nl De andere mailadressen worden nog gebruikt, binnenkort niet meer.  

Actief op de locatie Raadhoven:

Voorzitter: 
- Astrid Oostrom, moeder van Lara (groep 7) 
Penningmeester: 
- Bas Oostrom, vader van Lara (groep 7)
Leden:
- Miriam Veenendaal, moeder van Isobel (groep 4)
- Wendy van Hamersveld moeder van Jessey (groep 2)
- Annemarie van Oostenrijk (moeder van Finn (groep 3)

- Irene Zilverentand, moeder van Emilia (groep 2) en Rafaël (groep 3)

- Coby van Koersveld, moeder van Lauren (groep 3)

 

Actief op de locatie Koning Karel:

Annemarie (vz), John, (penningmeester), Esther, Lysette, Padminie, Saida en Martijn

Mail ons: ouderraadkoningkarel@gmail.com                   

Of spreek een van ons even aan.

Help je ons mee?!

Activiteiten 2018-2019

  1. Zandbakborrel
  2. Schoolfotograaf
  3. Sinterklaas 
  4. Kerst
  5. Carnaval
  6. Pasen
  7. Koningsspelen
  8. Avond4daagse
  9. Schoolreisje
  10. Musical gr. 8

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons