Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Op onze locaties is een actieve, betrokken ouderraad, ook ingericht als vereniging. De ouderraad ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval en de avond4daagse. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald.

Wij organiseren samen met school diverse activiteiten. We zijn heel blij als er meer ouders kunnen komen helpen. Sterker; we hebben jou heel hard nodig! Het is leuk om als ouder op deze manier meer van je kind mee te maken binnen de schoolactiviteiten.

Vind je het leuk om ook een keer mee te helpen, dan horen we het graag! Ons algemene mailadres is nu: ortalentum@kpoa.nl De andere mailadressen worden nog gebruikt, binnenkort niet meer.  

Actief op de locatie Raadhoven:

Voorzitter: 
- Astrid van Oostrom, moeder van Lara (groep 6) 
Penningmeester: 
- Bas van Oostrom, vader van Lara (groep 6)
Leden:
- Miriam Veenendaal, moeder van Isobel (groep 3)
- Anushma Semper- Chitoe moeder van  Rishi (groep 8) en Anjuli  (groep 6)
- Tressa Lans Brantsma, moeder van Tim  (groep 2) en Bob (groep 6)
- Mischa Vonk Knevel, moeder van Virginia  (groep 4)

- Irene Zilverentand, moeder van Emilia (groep 1) en Rafaël (groep 2)

De ouderraad is te bereiken via or.dedrieslag@gmail.com

Actief op de locatie Koning Karel:

Annemarie (vz), John, (penningmeester), Esther, Lysette, Padminie, Saida en Martijn

Mail ons: ouderraadkoningkarel@gmail.com                   of spreek een van ons even aan

Help je ons mee?!

Activiteiten 2018-2019

  1. Zandbakborrel
  2. Schoolfotograaf
  3. Sinterklaas 
  4. Kerst
  5. Carnaval
  6. Pasen
  7. Koningsspelen
  8. Avond4daagse
  9. Schoolreisje
  10. Musical gr. 8