Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Samenwerking in het belang van alle leerlingen

De ouderraad van basisschool Talentum is een groep actieve ouders die de feestelijke activiteiten op school regelt, in samenwerking met de activiteitencoördinator(en) van school. Ze organiseren de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval en regelen het schoolreisje, de schoolfotograaf en de Avondvierdaagse. Zo zorgen ze er bijvoorbeeld ieder jaar voor dat Sinterklaas komt en de kinderen een cadeautje krijgen, en regelen ze bijvoorbeeld met Pasen dat de school versierd wordt en er een paasontbijt is.

De ouderraad is een aparte stichting, waarin zo’n 5 tot 10 ouders deelnemen. Deze ouders zijn het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de activiteiten. Spreek de leden daarom gerust aan op het schoolplein of mail naar ortalentum@kpoa.nl. Dit geldt natuurlijk ook als u geïnteresseerd bent om de ouderraad te komen versterken. Ze hebben ook altijd ouders nodig om incidenteel te ondersteunen bij een activiteit.

De volgende ouders zitten momenteel in de ouderraad: José Avezal, Cobie Naus, Renkie Florusse (voorzitter), Bastiaan van Wermeskerken (penningmeester), Loes Kok, Irene Zilverentant, Shirley van Maurik en Lysette Moen.

Activiteiten 2021-2022:

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons