Basisschool Talentum
Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Op de locatie Raadhoven werken we met een organisaties voor buitenschoolse opvang: SKA Kinderopvang (Het Avontuur) Het Avontuur is gehuisvest binnen onze school.

Om gebruik te maken van de BSO, dienen ouders zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie.

SKA, 033 - 4701303, www.ska.nl