Basisschool Talentum
Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Op de locatie Raadhoven werken we met een organisatie voor buitenschoolse opvang: SKA Kinderopvang (Het Avontuur). Het Avontuur is gehuisvest binnen onze locatie.

Om gebruik te maken van de BSO, dienen ouders zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie.

SKA, 033 - 4701303, www.ska.nl

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons