Basisschool Talentum
Locatie Raadhoven

Locatie Raadhoven

Wij zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook leerlingen van buiten de wijk bezoeken ons. Op dit moment hebben we nog twee locaties: Koning Karelpad 12 en Raadhoven 4.

In schooljaar 2020-2021 hebben we op locatie Raadhoven twee groepen: groep 5/6 en groep 7/8. De groepen 1 t/m 4 zitten vanaf dit schooljaar op locatie Koning Karelpad.

In verband met de nieuwbouw van alle basisscholen in de wijk is de Weesboom in de zomer van 2020 verhuisd naar het gebouw van Talentum op locatie Raadhoven. We zitten dus met twee scholen in één gebouw.

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons