Basisschool Talentum
Locatie Raadhoven

Locatie Raadhoven

Deze locatie is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook kinderen van buiten de wijk bezoeken ons. Momenteel bestaat de school uit 4 leerjaren verdeeld over 2 groepen. Een kleine, vriendelijke en overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Wij bieden de leerlingen een veilige omgeving die bestaat uit: rust, structuur en uitdaging. Onze school is een plek waar kinderen niet alleen werken aan kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer rekenen, taal en (begrijpend) lezen, maar waar ook aandacht is voor creatief en kritisch denken (bijvoorbeeld tijdens de Ateliers en bij de Talentmomenten), en zelfregulering en samenwerken.

 

Locatie Koning Karelpad 
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34

Locatie Raadhoven
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort

033 - 480 542 8
Mail ons